Київська Русь

Історія Київської Русі. Заснування, хрещення, розпад, монгольська навала, облога Києва

  • Русский
  • Українська

Давньоруська мова

Давньоруська мова — давня мова (або набір діалектів) східних слов’ян, яка використовувалася з VII—VIII по XIV—XV століття Київської Русі, а потім і в князівствах, що склалися після її розпаду. Є спільним предком української, російської та білоруської мов. Тому, що цю мову її древні носії називали саме рѹсьскыи, то вже в XIX столітті серед славістів утвердилася професійна назва: давньоруська мова. Цей термін був офіційно прийнятий Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Карта розмовних східнослов'янських прислівників наприкінці XIV ст.
Діалекти та літературні форми давньоруської мови наприкінці XIV ст.

Всупереч названим термінам, у деяких колах протягом XX століття існувала тенденція уникати російського позначення у назві мови, що призвело до створення нових, зовсім штучних термінів, таких як: «давньосхіднослов’янська» або «загальносхіднослов’янська» мова.

Писемність Київської Русі

Політичне об’єднання області в державу під назвою Київська Русь (термін, що виник у першій половині XIX століття), від якого беруть свій початок нинішні Україна, Росія та Білорусь, виходячи з текстів «Повість минулих літ» відбулося 882 року. У період прийняття християнства в 988 р. відбувається поступове встановлення старослов’янської, як першої книжково-літературної мови в результаті моравської місії фессалоньских братів Кирила і Мефодія, які створили слов’янську абетку, щоб зробити слов’ян того часу грамотними для богослужіння слов’янською мовою.

Через недостатньо збережену документацію про давньоруську мову в цей період, важко встановити зв’язок літературної мови з діалектами.

До цього періоду у слов’ян можливо була дохристиянська писемність, проте попри арабські та візантійські джерела в яких знайдені згадки про дохристиянських слов’ян, які використовують певний тип письма і вражаючі археологічні знахідки, свідчення Чорноризця Храбра в трактаті «О письменах» X століття, що слов’яни писали «рисами та насічками», ми знаємо точної суті цієї писемності та достатньо доказів до ухвалення та встановлення цієї гіпотези немає.

Період старослов’янської мови

Близько 862—863 років солунські брати Кирило і Мефодій створили слов’янську абетку на основі македонського діалекту та спільно з іншими місіонерами та сподвижниками  поширювали старослов’янську мову перекладаючи християнські книги з грецької на слов’янську у Великій Моравії та Панно. Старослов’янська мова була виключно книжково-літературною, як алфавіт використовувалися глаголиця і кирилиця, і не використовувалася в побутовому спілкуванні. В результаті старослов’янська мова стала літературною мовою більшості слов’янських народів.

Період церковнослов’янської мови

До кінця X століття під впливом інших слов’янських мов (живої мови, діалектів) старослов’янська зазнала змін і всі написані вже пізніше періоду X і XI ст. в рукописі, вважаються написаними церковнослов’янською мовою, а точніше однією з його зводів. Церковнослов’янська мова є кодифікованим варіантом старослов’янської мови та богослужбовою мовою слов’янських православних церков. Витіснений новими літературними мовами у XV—XVIII століттях, але у церкві він зберігається до нашого часу.