Київська Русь

Історія Київської Русі. Заснування, хрещення, розпад, монгольська навала, облога Києва

  • Русский
  • Українська

Хозари

Хозари (дав.рус. коꙁаре) — середньовічний кочовий народ, який заснував у VII столітті хозарський каганат. Офіційна історія має безліч теорій про їхнє походження, але вони зводяться до того, що хазари були тюркським народом. Хоча певних доказів про етнічне походження хозар немає, на думку деяких істориків, які проводили дослідження з цієї теми, є одним із корінних народів Північного Кавказу.

Хозари в історії Київської Русі

Перша згадка хозар у Повісті минулих літ відбувається вже після смерті Кия, Щека та Хорива, до приходу до Києва варягів Аскольда та Діра :

«Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян.», — Повесть временных лет

Текст літопису по суті дає нам зрозуміти, звідки хазари взагалі з’явилися на землях східних слов’ян.

Данина хозарам

До приходу варяг, як правлячої верхівки у східних слов’ян, багато розрізнених слов’янських племен визнавали владу і платили необтяжливу данину хазарському каганату, що давала їм по суті більше вигоди ніж витрат, оскільки отримували безпеку торгових шляхів при каспійській та чорноморській торгівлі.

Поляни платять данину хазарам від диму за мечем
Поляни платять данину хазарам від диму за мечем. Мініатюра з Радзивіллівського літопису

«По прошествии времени, после смерти братьев этих, стали притеснять полян древляне и иные окрестные люди. И нашли их хазары сидящими на горах этих в лесах и сказали: “Платите нам дань”. Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу», — Повість минулих літ

У записи за 859 рік, у період свого розквіту, хозари підкорили собі племена східних слов’ян: полян, в’ятичів, сіверян, які платили їм данину срібну монету та біличу шкуру з дому.

Данина варягам та хазарам
Данина варягам та хазарам.  Мініатюра Радзивіллівського літопису

«Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма.», — Повесть временных лет

Зменшення впливу хазарського каганату на Київській Русі

Віщий Олег у 884 році у своїх походах при розширенні підвладних території нещодавно проголошеної Київської Русі підкорив племена жителів півночі та надалі заборонив їм давати данину хазарам «Я ворог їх» і вам (їм платити) нема чого», обклавши жителів півночі легкою даниною, мабуть, меншою ніж ті на той момент вони платили. У 885 Олег послав до радимичів і запитав: «Кому даєте данину?». Вони відповіли:«Хазарам». І сказав їм Олег: «Не давайте хазарам, але платіть мені».

Падіння хазарського каганату

Князь Святослав у 964 році звільнив останнє залежне від хозар плем’я в’ятичів.

«И посылал в иные земли со словами: “Хочу на вас идти”. И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: “Кому дань даете?”. Они же ответили: “Хазарам – по щелягу с сохи даем.», — Повесть временных лет

А в 965 розбив хозарське військо з каганом на чолі та захопив Саркел, який з цього часу став Біла Вежа.

Князь Святослав розбив хозарське військо
Князь Святослав розбив хозарське військо. Мініатюра Радзивіллівського літопису

«Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и Белую Вежу взял.», — Повість минулих літ

Найімовірніше тоді було захоплено місто Самкерць (Тмуторокань). Далі в союзі з огузами, руси розтрощили міста Ітиль і Семендер.

Цей момент вважається кінцем незалежності хозарської держави!